ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

Έχουμε την εμπειρία και τη γνώση!

εξωτερική θερμομόνωση

με πετροβαμβακα 7cm

στη τοποθεσία κόκκινη χάνι

τηρώντας  ολες της προδιάγραφες.