Εξωτερική Θερμομόνωση Σαπουντζής

Έχουμε την εμπειρία και τη γνώση!

Με την εφαρμογή της θερμοπρόσοψης επιτυγχάνεται θερμική άνεση όλο το χρόνο, διατηρώντας κατά το δυνατόν την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό του κτιρίου

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και θέρμανση.

Το σπίτι µένει ζεστό το χειµώνα και δροσερό το καλοκαίρι και όλο το χρόνο απολαµβάνου-µε ένα ευχάριστο και υγιεινό εσωτερικό κλίµα.

Επιπλέον το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης προστατεύει από τη βροχή, τον παγε-τό, την ζέστη και τον ήλιο τον σκελετό του κτιρίου.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά απαιτούνται σωστή ανάπτυξη των προϊόντων και σωστή ε-φαρµογή Του συστηματος

Τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης περνούν από τις πλέον δύσκολες πιστοποιή-σεις στην οικοδοµική βιοµηχανία.